Planleggingsdag

Nye planleggingsdager i 2018 er: 31. August og 19 november