plass i barnehagen

For en 100% plass koster det kr 2 910,- pr. måned, pluss 300,- i matpenger. Det betales for 11 måneder i året. Ved redusert plass reduseres prisen i forhold til plasstypen. Det legges her på et gebyr på kr 150,-. Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn og 50 % for 3. barn. Kostpenger: Kr 300,- per måned for hel plass. Barnet får da et måltid om dagen, samt et fruktmåltid med knekkebrød evt. noe annet på ettermiddagen. En dag i uken blir det servert varm lunsj og vi har grøt til frokost to ganger i uken!

Redusert oppholdsbetaling:

I henhold til Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, § 3, skal ikke foreldrebetaling overstige 6% av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt (bruttoinntekt) Retten til å søke om redusert betaling gjelder ved samlet bruttoinntekt under kr 533 500,-.

Ved inntekt under 533 500kr inntrer rett til gratis kjernetid på 20 timer pr uke for 3-, 4- og 5-åringer.

Les mer om redusert foreldrebetaling på kommunens nettside.

Søknaden sendes Nedre Eiker kommune.

Søknadskjema finner du her: Skjema for redusert oppholdsbetaling