Vennskap i barnehagen

I rammeplan for barnehager synliggjøres det viktigheten av at alle barn får oppleve vennskap i barnehagen. Det er viktig for alle barn å kjenne på følelsen av å være viktig for andre. Vi i Årbogen tar dette på alvor. De voksne skal være med, og tilstede, i barnas hverdag og hjelpe de der det er behov i lek eller i sosiale relasjoner.

De siste årene har det vært fokus på mobbing i barnehagen. Fins det mobbing i barnehagen? Dessverre kan det gjøre det. Årbogen barnehage er forpliktet til å følge handlingsplan mot mobbing som er felles for alle barnehagene i Nedre Eiker kommune. I vårt HMS system har vi i tillegg rettningslinjer for oppfølging i slike tilfeller. Vi tar dette på største alvor.

Utdanningsdirektoratet har laget en side med informasjon og tips til hvordan vi kan jobbe for en nulltolleranse mot mobbing. Her finnes det mange gode råd. Følg lenken under til denne siden.

 http://www.udir.no/nullmobbing/ 

FUB er en nyttig side for dere som foresatte og har også en del rundt tema mobbing. Det er verdt å ta en titt på disse sidene. Følg lenken under.

http://www.fubhg.no/mobbing.179541.no.html 

Nedre Eiker kommune sin handlingsplan mot Mobbing: https://www.nedre-eiker.kommune.no/tjenester/barnehage/handlingsplan-mot-mobbing/